Wijkkrant – De Gondelkoerier

De Gondelkoerier is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk, dat onder auspiciën van de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven wordt uitgegeven.  Het wijkblad, dat al 35 jaar bestaat, verschijnt vier maal per jaar in kleur en in een oplage van 6.900 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid.  De inhoud, onder redactie van Jan Demming, omvat nieuws en informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.  

Ook wijkbewoners en lokale ondernemers, kunnen “meeschrijven” in de Gondelkoerier onder voorbehoud dat hun bijdragen niet beledigend en/of kwetsend zijn en alle fatsoensnormen in acht worden genomen.

Lokale ondernemers kunnen, tegen aantrekkelijke tarieven, ruim 6.000 huishoudens in de wijk bereiken met de wetenschap dat dit populaire wijkblad een grote aandacht geniet.

Stuur de redactie een Email

Met dank aan onze trouwe adverteerders.

De laatste digitale edities

Door op één van onderstaande links te drukken kunt u een exemplaar van de Gondelkoerier inzien en/of downloaden:

2018

Juni bekijken
Maart bekijken

2017

December bekijken
September bekijken
Juni bekijken

Alle eerder uitgaven zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur uw verzoek per e-mail naar gondelkoerier@live.nl

ZOU IK MIJ OOK NIET EENS AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER ?

MISSCHIEN IS HET WEL HEEL ERG LEUK

Klik hier voor meer informatie