Besloten werd o.a. om een brief te sturen aan het College van B&W om de zorg van wijkbewoners naar voren te brengen over participatie en communicatie betreffende diverse onderwerpen. Een kleine rectificatie: bij rondvraag staat dat Dhr Berentzen pleit voor terugplaatsing van o.a. de bankjes in park Middenhoven: Dit is niet juist hij is tegen als gevolg van slechte ervaringen met (hang)jongeren in het verleden