Documenten

Onderstaand enkele documenten die mogelijk interessant kunnen zijn met betrekking tot de Stichting en haar doelstellingen.

Bekijken

Waardhuizen-Middenhoven in cijfers

Bekijken

Wijkplatform definitie

Bekijken

Verslag Wijkplatform bijeenkomst 26-05-2016

Bekijken

Flyer Stichting

Bekijken

Rapport Wijkschouw 2015 – Werkgroep Groen + Grijs

Bekijken

Projectenlijst Gemeente – Waardhuizen-Middenhoven – Jan t/m Juli 2017

Bekijken

Inspraak Gemeenteraad 27-10-2015 – verwijderen Metro Halte Gondel

Bekijken

Brief aan College B&W dd 01-12-2015  en reactie over communicatie

Bekijken

Evaluatie Stichting 2015 en speerpunten 2016

Bekijken

Folder Gemeente over Burger Initiatief Groepen (BIG) en Wijkplatform

Bekijken

Financiële procedure voor NIET commerciële BIG activiteiten in Ontmoetingscentrum De Meent

Bekijken

Reactie van het bestuur SOWM op antwoorden Wethouder Brandes over voorgestelde wijzigingen van het openbaar vervoer per december a.s.

Bekijken

Brief buurbewoner najaar 2017 aan B&W inzake (vliegtuig) overlast / groei Schiphol en antwoord

Bekijken

Verslag Wijkplatform bijeenkomst dd 07-12-2017

Bekijken

Brief aan College B&W over bezorgdheid Participatie en Communicatie n.a.v. Wijkplatform bijeenkomst dd 07-12-2017

Bekijken

Antwoord College B&W over bezorgdheid Participatie en Communicatie n.a.v. Wijkplatform bijeenkomst dd 07-12-2017

Bekijken

Mensen maken Amstelveen – Verslag 2017 en vooruitblik 2018 – Brochure Gemeente

ZOU IK MIJ OOK NIET EENS AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER ?

MISSCHIEN IS HET WEL HEEL ERG LEUK

Klik hier voor meer informatie