Waardhuizen – Middenhoven

Waardhuizen-Middenhoven is de op één na grootste wijk van de Gemeente Amstelveen.  Er wonen circa 13.700 mensen ofwel 16,5% van alle Amstelveners.  Meer kerncijfers kunt u vinden in de Wijkspiegel (zie onder) en/of op de website van de Gemeente Amstelveen (feiten en cijfers).

Klik hier om te bekijken

Waardhuizen ligt In de zuidoost hoek van Amstelveen.

Het grenst aan de open polder met uitzicht op de lintbebouwing langs de Amstel. Deze zeventiger jaren wijk is een typisch voorbeeld uit de hoogtijdagen van de woonerven.

Centraal ligt het winkel-centrum dat de wijk in vier buurten verdeelt.  

De wegenstructuur bestaat uit een randweg als hoofdontsluiting met naar binnen gerichte doorlopende aftakkingen.

Aan deze buurtwegen zijn woon- of parkeererven gekoppeld.  Aanvullend aan deze wegenstructuur liggen de groenstroken met doorgaande langzaamverkeersroutes.

Het groen bestaat uit randheesters, bomen en grasstroken.

Wijkplatform

Het wijkplatform is per januari 2015 geintergreerd in de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven.  De integratie was het gevolg van een onder bewoners gehouden wijk enquête in 2014.  Het raport van deze enquête kunt u inzien en/of downloaden door op onderstaande link te klikken.

Bekijk het enquête raport

Middenhoven, uit het eind van de zeventiger en tachtiger jaren, is een reactie op Waardhuizen.

Enerzijds zijn woonerven en achterkanten naar de wegen gekeerd, zijn de straten bochtig en staat een gedeelte van de schuren in de voortuin, anderzijds zijn de straten meer doorgaand, de woningen uniformer, rustiger van kleur en architectuur en is er minder detaillering in gevels, bestrating en beplanting.

Centraal ligt het winkelcentrum met een directe tramlijn verbinding naar Westwijk en Amstelveen stadshart c.q. Amsterdam.

Voor wat betreft het groen had men voor Middenhoven de gedachte om al het openbaar groen uit de woonstraten te weren en alleen te werken met straatbomen.

In veel straten zijn centrale parkeerplaatsen, meest aan beplanting gekoppeld.

In Middenhoven is gekozen voor een centraal wijkpark, volgens goede Amstelveens traditie achter de woningen gelegen.

Aan de zuidzijde is het park wel meer zichtbaar, doch de tramlijn zorgt hier voor een functionele scheiding.

De waterlopen worden zoals elders begeleid door gras, heesters, bomen en paden.

Zoekt u de gegevens van onze wijkagent(en) ?

Bekijken

Wijkspiegel

In 2014 heeft welzijnsorganisatie v/h AanZ (nu Participe-Amstelland) een z.g. wijkspiegel gepubliceerd over alle wijken van Amstelveen. De wijkspiegel voor Waardhuizen-Middenhoven kunt u inzien en/of downloaden door op onderstaande button te klikken.

Download

Wijkspiegel up-date 2016

Download

ZOU IK MIJ OOK NIET EENS AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER ?

MISSCHIEN IS HET WEL HEEL ERG LEUK

Klik hier voor meer informatie