De Stichting2018-06-23T11:15:07+00:00

De Stichting

Het Wijkplatform Waardhuizen–Middenhoven en het Platform Vrijwilligers De Meent zijn nu volledig geïntegreerd in de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven.  De  stichting vormt – als rechtspersoon – één wijkorganisatie met een eigen ontmoetingscentrum (De Meent), een eigen wijkkrant  (De Gondelkoerier) en de invulling van een activiteiten budget dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.

De stichting staat in direct contact met zowel de Gemeente als met de contractant(en).

Met als uitgangspunt BURGERS AAN ZET faciliteert de Gemeente de kosten voor instandhouding van de wijkcentra in Amstelveen en de benodigde professionele ondersteuning van de sociaal beheerder(s) hiervan alsmede wijkcoaches.  Deze professionals worden door de gemeente “ingehuurd” van contractant Participe-Amstelland v/h AanZ-Amstelveen en Vita Welzijn en Advies.

BURGERS AAN ZET geeft al aan dat het welzijnswerk (pijler 3) niet langer “aanbod gericht” zal worden uitgevoerd maar “vraaggericht”. 

Hebben wijkbewoners behoefte aan een bepaalde aktiviteit dan kunnen zij dit zelf organiseren; eventueel met professionele hulp.  Zijn er financiële aanloop problemen ook dan kan de stichting hierbij eventueel behulpzaam zijn om iets van de grond te krijgen.

Naast een bestuur bestaat de stichting uit een vijftal werkgroepen die zowel welzijn als leefbaarheid in de wijk vertegenwoordigen.

De communicatie tussen stichting en wijkbewoners zal op diverse manieren worden georganiseerd o.a. via het eigen wijkblad De Gondelkoerier.

Bekijk de bestuur samenstelling
Bekijk de financiele verantwoording 2016
Vrijwilligerswerk is best LEUK; klik en DOE MEE

ZOU IK MIJ OOK NIET EENS AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER ?

MISSCHIEN IS HET WEL HEEL ERG LEUK

Klik hier voor meer informatie