Welkom

Welkom wijkbewoners en belangstellenden op de website van de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven (SOWM).       Hier vindt u héél véél informatie over uw direkte leefomgeving, activiteiten in de wijk en andere wetenswaardigheden.  De Stichting is een burger initiatief van vrijwilligers en een integratie van het voormalige Wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven en het Platform Vrijwilligers De Meent.

De doelstelling van de Stichting is:

  •                Het bevorderen en versterken van de sociale samenhang in de wijk.
  •                Sturing geven aan wat er zich in de wijk Waardhuizen – Middenhoven en in het bijzonder in en rondom het
  •                Ontmoetingscentrum De Meent plaatsvindt, ten behoeve van die sociale samenhang.
  •                Streven naar het ontwikkelen van Ontmoetingscentrum De Meent als wijkcentrum tot een (zichzelf onderhoudende) sociale
  •                onderneming waar mensen ontspannen, ontmoeten, leren en werken.
  •                Opkomen voor de belangen van de vrijwilligers van het ontmoetingscentrum en bewoners-initiatieven in de wijk en het
  •                steunen en stimuleren van deze groep wijkbewoners.
  •                De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
Meer over de Stichting weten?

HOI … IK BEN DIE GEKLEURDE KOE OP DE ROTONDE

EEN CADEAUTJE VAN DE STICHTING VOOR ALLE WIJKBEWONERS

Druk op de link VRIEND worden en meld u aan (of af) als vriend van de Stichting. U wordt dan per E-mail en vooraf, op de hoogte gehouden van al het nieuws en  wetenswaardigheden over de Stichting en de wijk

VRIEND WORDEN

ZOU IK MIJ OOK NIET EENS AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER ?

MISSCHIEN IS HET WEL HEEL ERG LEUK

Klik hier voor meer informatie